Sản Phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

support online support online

Hóa chất Klenco >> Hóa chất làm sạch và bảo trì

Sản phẩm  >> Hóa chất Klenco  >> Hóa chất làm sạch và bảo trì  >>  Hóa chất lám sạch và khử khuẩn H.G SANLENE

Hóa chất làm sạch và khử khuẩn (dùng cho bệnh viện) H.G SANLENE

Đóng gói

- Can 5 lít
- Thùng 10 lít

Sản phẩm liên quan