Sản Phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

support online support online

Sản phẩm  >> Thùng rác / gạt tàn  >> Thùng rác trong phòng khách sạn


Thùng rác tròng 1 lớp nhựa vinyl ( kiểu dáng nhựa trơn)

Thùng rác tròn 1 lớp nhựa vinyl (kiểu dáng nhựa rập nổi)

Thùng rác oval 2 lớp nhựa vinyl & viềm inox ( kiểu dáng nhựa trơn)

Thùng rác tròn 2 lớp nhựa vinyl & viềm inox ( kiểu dáng nhựa trơn)

Thùng rác oval lớp nhựa vinyl & viền inox ( kiểu dáng nhựa rập nổi)

Thùng rác tròn oval 2 lớp nhựa vinyl & viền inox (kiểu dáng nhựa rập nổi)