Sản Phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

support online support online

Hóa chất Klenco >> Hóa chất giặt là

Sản phẩm  >> Hóa chất Klenco  >> Hóa chất giặt là  >>  Hóa chất giặt là nước KLEN FE SOUR

Hóa chất giặt là nước KLEN FE SOUR

KLEN FE SOUR: Chất rung hòa kiềm dư và gỉ sắt 

Đóng gói
+ Thùng: 20L

Sản phẩm liên quan