Sản Phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

support online support online

Thiết bị môi trường >> Thảm chùi chân

Sản phẩm  >> Thiết bị môi trường  >> Thảm chùi chân  >>  Thảm rối SOFTSTEP

Thảm rối SOFTSTEP

Mã hàng    Mô tả   Đơn vị 
50GHU4 x 40     
Thảm rồi SOFTSTEP 
khổ1.2m x 1.2m không đế
     Cuộn
         
50GG4 x 60   
Thảm rồi SOFTSTEP
khổ 1.2m x 1.8m không đế
  Cuộn
         
SOFTSTEP-KV  
Thảm rối SOFTSTEP có đế 
khổ 1.2m (màu đỏ, màu xanh)
không viền
  m2
         
SOFTSTEP-CV
 
Thảm rối SOFTSTEP có đế 
khổ 1.2m (màu đỏ, màu xanh)
có viền
  m2
         
SOFTSTEP-CC
 
Thảm rối SOFTSTEP có đế 
khổ 1.2m (màu đỏ, màu xanh) 
có viền, cắt chữ
  m2
         
SOFTSTEP
 
Thảm rối SOFTSTEP có đế 
khổ 1.2m. (màu đỏ,màu xanh)
có viền, cắt chữ, cắt chữ và 
kích thước theo yêu cầu
  m2
         
Liên hệ
Công ty kỹ thuật làm sạch & thương mại quốc tế
50/133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0983832000

Sản phẩm liên quan