Sản Phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

support online support online

Máy vệ sinh công nghiệp >> Xe quét/chà sàn

Sản phẩm  >> Máy vệ sinh công nghiệp  >> Xe quét/chà sàn  >>  Máy 2 chức năng: quét sàn, đánh sàn 8300

Máy đánh sàn – quét sàn 8300
Sử dụng công nghệ không hóa chất ℮c-H2O


  Chổi đĩa   Chổi ống
    Dùng ắc quy sạc điện
     
Mô tơ chổi quét
   0.6KW   0.6KW  
         
Mô tơ bàn chải đánh sàn
  0.75KW   1.1KW
         
Bình chứa dung dịch/
Bình chứa chất thải
  216/280L   216/280L
         
Phạm vi quét   1270mm    1270mm
         
Phạm vi đánh sàn   1020/1220mm   1020/1220mm
         
Tốc độ bàn chải

320 vòng/phút   500 vòng/phút
         
Thùng chứa rác   85L   85L

Xuất xứ: USA
   Sản phẩm liên quan